Connect with us

entertainment2

КОМПЈУТЕРСКИ ФУНКЦИИ

објавено

на

• F1 – Ја отвора опцијата Help за речиси секоја програма
• F2 – Овозможува промена на името на документ или фајл
• F3 – Ја отвора опцијата за пребарување врзано за апликацијата што е отворена во моментот
• F4 – Со истовремено притискање на копчињата Alt и F4 се затвора активен прозорец
• F5 – Овозможува освежување на страница или документ
• F6 – Го поместува курсорот на полето за адреса на речиси сите интернет пребарувачи
• F7 – Овозможува проверка на правописни и граматички грешки во Microsoft апликации како MS Word

• F8 – Ова копче овозможува пристап до менито „boot“ во OS Windows при гасење на компјутерот

• F8 – Ова копче овозможува пристап до менито „boot“ во OS Windows при гасење на компјутерот
• F9 – Овозможува освежување на документи во MS Word и праќање мејлови во рамките на MS Outlook
• F10 – Го активира мени барот во отворената апликација. Истовремено притиснување на копчињата Shift и F10 има иста функција како десен клик на глушецот.
• F11 – Активирање и деактивирање на гледањето содржини на цел екран во рамките на интернет пребарувач
• F12 – Го отвора прозорецот со опцијата Save as во MS Word.