Connect with us

македонија

Македонска компанија произведува високо квалитетен градежен материјал од текстилен отпад

објавено

на

Како компанија која се стреми кон зачувување на животната средина, Нетам ДОО, започнува со реализација на нов проект- “Изработка на изолациони градежни материјали од текстилен отпад”, кој покрај големото економско и развојно значење за оваа компанија има и голема еколошка димензија.

Вкупната количина на отпад во Македонија на годишно ниво се проценува на 26 милиони тони, од кои 2,2 милиони тони е цврст отпад. Најголем дел од овој отпад завршува на депонии, каде најчесто се врши негово согорување, а со тоа огромно загадување на животната средина.

Преку рециклирањето на текстилниот отпад ќе се создат нови алтернативни материјали кои можат да се применуваат во градежната индустрија како материјали за звучна и топлинска изолација во објектите, притоа обезбедувајќи го потребниот комфор во домот, збогатен со материјали безбедни за човековото здравје.